Корзина
1437 отзывов
Контакты
"Медовый Рай"
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380666943081+380973267924
+380445257075
Анна, Марина-консультанты.
УкраинаКиевул. Стратегическое шоссе,35
Карта

Вiд весни до зими.Бджоляру буде цікаво информації буде достатньо.......

Вiд весни до зими.Бджоляру буде цікаво информації буде достатньо.......

(сезонний перелiк основних технiчних операцiй i ветеринарных оброблень сiмей бджiл на пасiцi з використанням препаратив

Весна (березень-травень). При нормально протiкаючiй зимовцi сiмей бджiл виносять iз зимовника при стiйкому потеплiннi, коли температура повiтря в тiнi прогрiється до +10-12⁰С. Пiсля встановлення всiх сiмей на пасiцi, вiдкривають льожки. По перших очистних обльотах можна, не розбираючи гнiзд i не оглядаючи iх, достатньо точно визначити загальний стан кожноi сiмi i результати зимовки. Сильна, добре перезимувавша сiм‘я з якiсною маткою облiтується енергiйно. В цiй сiм‘i через деякий час бджоли починають чистити своє примiщення, виносячи з нього смiття i мертвих бджiл. Спiшити з оглядом таких сiмей до виправлення неблагоприємно перезимувавших i наступлення стiйкої теплоi погоди не слiдує. В безматкових бджолиних сi‘ях бджоли сильно збудженi, безпорядочно бiгають по переднiй стiнцi вулика i прильотнiй дошцi, нiби шукаючи матку. Якщо гине велика кiлькiсть бджiл i при недостатку корму в гнiздах весняний облiт слабкий. Якщо iз вулика чути гнилосний запах, а на переднiй дошцi видно пiдтьоки кала, якi займають велику площу, то можна думати, що сiм‘я поражена нозематозом. Якщо бджоли намачаючись взлетiти,падають на землю i повзають бiля вуликiв з розкритими крилами, то можливо сiм‘я поражена акарапидозом.

Першочерговi роботи. Огляд сiмей починають з тих, у яких спостерiгався слабий обльот бджiл. Замiна донiв з накопившимися на них мёртвими бджолами i смiттями на чистi або чистка закрiплених донiв, поповнения кормавих запасiв. Вiд кожньоi третьої-четвертої сiмї (якщо iх не багато, то i вiд усiх) цiлеспрямовано вiдобрати в невеликi коробочки пiдмор i частину смiття iз дна, позначити на них номер сiм‘i i вiдправити в ветеринарну лабораторiю. Вулики з загинувшими сiм‘ями потрiбно ретельно вичистити, продезiнфiкувати дезiнфектоном (флакон з розпилювачем об‘ємом 360 мл на 5 вуликов), герметично закрити i забрати на склад. Для попередження весняного зменшення бджiл, захистити вулики вiд сквозного вiтру i скоротити гнiзда так, щоб в них були тiльки соти, покритi бджолами. Нижнi корпуси вуликiв, якщо в них нема бджiл, забирають. Льожки в усiх вуликах, особливо у слабких сiмей, зменшують, верхнi закрывають. На пасiцi ставлять поiлки з водою.
Гнiзда розширяють вощиною. Слабкi сiм‘i посилюють зрiмим розплодом (по однiй рамцi) вiд сильних сiмей. Пiдбирають сiм‘и для виводу племiнних трутнiв; соти з трутневими ячейками ставлять в середину гнiзда. Якщо появився продуктивний медозбiр, на вулики ставлять магазиннi надставки для меду.
Наступає час виводу маток i замiни ними малоплодовитих i старих, а також для комплектування вiдводкiв. Поповнення кормових запасiв для цiєї пори року робити iз розрахунку 1 кг меду на одну вуличку бджiл i в достатку бiлковий корм (перга), тобто в кожному гнiздi повинно бути не менше 10 кг меду i по 2-3 рамки з пергою. При вiдсутностi в гнiздах достатньої кiлькостi пергових сотив використовують стимовiт, гармонiю природы и аквакорм, останнiй додається в поiлку з водою. Дальше протягом весни при неблагоприємних погоднiх умовах i вiдсутнiсть достатньої кiлькостi пилку, проводять стимулюючi пiдкормки для нарощения сили бджолиних сiмей, використовуючи для цих цiлей також бджолодар i апiвiтамiнку.
Стимовiт, гармонiя природи – бiлковi бiологiчнi активнi пiдкормки з високим стимолюючим ефектом. Бджолодар – кобальт з вiтамiнами, апiвiтамiнка – комплекс вiтамiнов i амiнокислот, якi входять в склад клiтин бджiл, необхiднi для стимуляцiї розвитку бджолиних сiмей. Застосовують пiдкормки в сумiшi з цукровим сиропом, згiдно доданих iнструкцiй конкретно по кожному найменуванню.

Лiкування сiмей бджiл лекарственнимi препаратами.

Для лiкування i профiлактики весняних захворювань використовують апiлiкар – концентроване лiкувальне кандi, яке можна застосовувати ще в зимовцi (зверху рамок пiд холстик), являється збалансованим, насиченим вiтамiнами кормом, замiсником якiсної пилку. Прекрасне стимулюючий засiб, який забезпечує своєчасний i швидкий розвиток ciмей, допомагає маткам вiдкладати повноцiннi яйця. Пiдвищує iмунiтет, попереджує тим самим розвиток весняних захворювань, в тому числi i нозематоз. 100 г апiлiкар достатньо для однiєї бджолосiм‘ї. Пакет розкривають i розмiщують зверху на рамки. Вигодовують даний корм 1 раз, в окремих випадках два рази через 4-5 днiв.
Вiд нозематозу – ноземацид i нозетом. Порошки жовтого i ciрого кольорiв. До облету бджолиних сiмей ноземацид вносять в медово-цукрове тiсто (кандi), iз розрахунку 2,5 г на кожнi 10 кг кандi i вигодовують бджiл по 0,5 кг на сiм‘ю бджiл. Пiсля обльоту – застосовують з цукровим сиропом. 2,5 г препаратiв спочатку розчиняють в 25 мл тёплої води i ретельно змiшують з 10 л цукрового сиропу (1:1). Лiкувальний сироп згодовують бджолам двiчi з iнтервалом 5-6 днiв, наливаючи його в верхнi годiвницi iз розрахунку 100 мл на 1 рамку з бджолами або 0,25 г на 1 семью из 8-10 улочек. Корм нозетом здiйснює профiлактичну дiю проти нозематоза бджiл в весняний перiод. Вiн видноситься до малошкiдливих засобiв, в рекомендованих дозах не володiє мiсцево-подразнюючою i сенсибiлiзованою дiеми. Нозетом не токсичний для бджiл не погiркує якостi товарної продукцiї бджоловоджества. Корм застосовують бджолам в сумiшi з цукровим сиропом, для чого розчиняють в тёплому (35-40⁰С) цукровому сиропi (1:1) iз розрахунку 20г нозетома на 10 л цукрового сиропу. Приготовлений сироп розливають в верхнi вуликовi годiвницi iз розрахунку 1л сиропу на 1 сiм‘ю i застосовують 3 раза з iнтервалом 4-5 днiв.
Нозематоз - хвороба, що поражає дорослих бджiл, маток i трутнiв. Хвороба проявляється весною, рiдше - осiнню. Джерелом захворювання – хворi i погибшi бджоли, матки, трутнi, их фекалiї, якi мiстять спори паразита. Спори збудника всерединi вуликiв переносять робочi бджоли. Сiм‘i на пасiцi перезаражаються в результатi розширення бджолиних сiмей непродезенфiкованими сотами, перестановки стiльникiв з кормами або розплодом вiд хворих до здорових, блудiння бджiл, використання заражёного iнвентаря, придбання маток i бджолопакетiв iз неблагоприємних по захворюванию пасiк.
Для дезинфекцiї вуликiв i iнвентаря необхiдно застосовувати дезiнфектон (флакон з розпилювачем упаковка об‘ємом 360 мл на 5 вуликов).
Якщо нозематоз виявлений хоч би в однiй сiм‘i бджiл лiкарство дають всiй пасiцi.

Вiд варроатоза, до встановления стабiльних позiтивних температур (+10-12⁰С), обов‘язкових для використання рiдинних препаратiв, необхiдно застосовувати лiкувальнi древеснi полоски амiпол – т, апiдез, варроадез.

Амiпол – т и апiдез полоски розмiром 200х20х1 мм контактної дiї проти дорослих форм клiща варроа. Ефективнiсть препаратiв провiрена заслуженою увагою у бджоловодiв. Варроадез – порiвняно новий препарат з комплексом ефiрних масел. Технологiя нанесения їх на полоски дозволяє пiдтримувати бiльш тривалу присутнiсть дiючої речовини в вулику. Тому ефективнiсть його дiї на клiща збiльшується в рази.

Застосування: 2 полоски препарату (на 10-12 гнiздових рамок) i 1 полоска (до 6 рамок) розмiщується в першому випадку мiж 3 i 4 cоторамками i мiж 7 i 8 соторамками, в другому випадку – мiж 3 i 4 соторамками. Перед використанням необхiдно зробити на одному iз кiнцiв полоски отвiр, продiти через нього шпильку i зафiксувати полоску вертикально точно по центру вулика (в середнiй iї частинi) мiж двома рамками бджолиного гнiзда. Полоски залишають в сiм‘ях на перiод вiд 3 до 30 суток, в залежностi вiд кiлькостi печатного розплоду i заклiщiваностi.

Якщо температура навколишнього повiтря стабiльно встановилась на вiдмiтцi + 10-12⁰C можна використовувати рiдиннi противоварроатознi препарати бiпiн-т, бiвароол i бiсанар.

Застосування: для використання 1 мл бiпiна-т, розводять в 2 л тёплої (35-40⁰С) кип‘яченої води (0,5 мл – в 1 л) до отримання рiвномiрної емульсiї. Емульсiю набирають в шприц i поливають бджiл, що находяться на рамках, тонкою струєю iз розрахунку 10 мл на одну рамку. Приготовлення робочої емульсiї по препаратам бiвароол i бiсанар проводится також строго по iнструкцii.
Лiкувальнi оброблення проводять двукратно з iнтервалом 7 днiв.
Варроатоз це особливо шкiдливе захворювання бджiл. Клiнiчнi ознаки проявляються при пораженнi клiщом бiльше 20% бджiл. В перiод вiдсутностi трутневого розплоду весною поражається розплiд бджолиний, що веде до появи великої кiлькостiуродливих бджiл, не придатних до польоту iз-за вiдсутностi крилiв, деформацiї головогрудей або черевця. Самооздоровления бджолиних сiмей при варроатозi не вiдбувається.
За зимовий перiод в окремих сiм‘ях бджiл спостерiгається гибель маток (iз-за старiння, низькой якостi i рiзних захворювань). Безматкова сiм‘я обречена на гибель. Щоб не допустити лiквiдацiї нормальних по силi безматкових сiмей, їм дають запасних плiдних маток, перезимувавших в нуклеусах. Якщо ж безматкова сiм‘я недостатньо сильна, то iї об‘єднюють з другою слабкою сiм‘єю, яка має плiдну матку. В результатi одержуємо повноцiнну сiм‘ю.
Значно покращує i гарантує їх прийом при всiх способах пiдсадки (з використанням клiтки, сiтчастого ковпачка, рамочного изолятора i iнше) препарат унiрой. Феромонним препаратом-гелем бiлого кольору i каплею меду обережно обробляють черевце пiдсажуючої матки.
Пiсля проведения дiагностики на виявления iнших захворювань на пасiцi, приведения в повний порядок iї епiзоотичного стану, проводяться профiлактични i лiкувальнi мiроприємства, так як використання хворих сiмей на пасiцi збитково для бджоловода.
Основнi, найбiльш поширенi захворюваня бджолиних сiмей – аскосфероз, аспергiллез, акарапiдоз, гнильцi, вiруснi захворювання.
Аскосфероз (вапняний розплiд) i аспергiллез (кам‘яний розплiд) – iнфекцiйне захворювання бджолиних сiмей, супроводжують пораження трутневих, бджолиних i маткових личинок i куколок. На неблагоприємних пасiках розплiд може бути пошкоджений на 60-70%, продуктивнiсть хворих сiмей знижується на 20-40%. Аскосфероз i аспергiллез розпiзнають по стану личинок i куколок бджiл, покритих пушистим нальотом мiцелiя (грибка), якi потiм гинуть в ячейках i мають вид кусочкiв крейди або вапна, при аспергiллезi – личинки твердiють i зморщуються, зникає їх сегментацiя i тускнiє забарвлення тiла, набуває в дальнiшаму жовто-зелений або чорний вiдтiнок.
При аскосферозi на пасiку ставлять обмеження i проводять слiдуючi мiроприємства: непридатнi соти вибраковують i перетоплюють на вiск, вулики i iнвентар дезинфiкують дезинфектоном; бджолинi ciм‘i лiкують рiдинними препаратами асковет, асконазол, гелем мiкоаск i лiкувальними полосками мiкоаск i мiкозол.
Рiдиннi препарати асковет, асконазол весною використовують шляхом вигодовування з кормом. Для цього 1 мл препарату розводять в 50 мл кип‘яченої теплої води i вводять в 3 л теплого (35-40⁰С) цукрового сиропу (1:1), ретельно перемiшують i вигодовують iз розрахунку 300-400 мл на сiм‘ю. Лiкувальний сироп вигодовують бджолам 2-3 раза з iнтервалом 3-5 днiв.
Картоннi полоски мiкоаска i мiкозола для лiкування i профiлактики захворювань використовують iз розрахунку 1 полоска на 6 гнiздових рамок, занятих бджолами. Обробку проводять 2 рази, по мiрi видалення бджолами полосок iз гнiзда (через 5-7 днiв). Пiдмор, вуликове смiття збирають i спалюють.
Гель-мiкоаск використовують для обробки в весняний перiод до головного медозбору. Використовується двома способами. 1 – на дно вулика стелять целофан. Пакет вскривають i з допомогою кiстозки розмазують вмiст по дну вулика (на целофан), iз розрахунку 1 пакет на вулик. 2 – на верхнiй поверхностi герметичного пакета в шахматному порядку роблять 5-6 отворiв (деаметром 3 мм) до появи геля i розмiщують на дно вулика iз розрахунку 1 пакет на вулик.
Обробку проводять 2 раза, по мiрi використання бджолами геля (пiдчас чистки вуликiв), через 5-7 днiв.
Акарапидоз – хвороба бджiл, маток i трутнiв. Клiщ – акарапiс вудi проникає через дихальце в першу пару грудних трахей бджоли. Клiщ жифиться гемолiмфой господаря. Хвороба протiкає хронiчно i в початковiй стадiї, безсимптомно. Виражена форма захворювання проявляється при пораженнi вiд 30-50% бджiл в кiнцi зими. Звiдси недружниi весняний облiд i повзуючi перед льотком бджоли з асиметрично розмiщеними крилами (розкрилица). Бджоли гинуть протягом зими i весни.Бджолинi сiм‘ї обробляються полiсаном (термiчнi полоски) апiгелем i варроадезом. Полiсан застосовують зразу ж пiсля облету бджiл. Обробку проводять при температурi навколишнього повiтря не нижче 10⁰С, рано вранцi або вечером пiсля припинения обльоту бджiл iз розрахунку 1 полоска на 10-12 соторамок з бджолами. Пораженi ciм‘i обробляють дворазово з iнтервалом 5-7 днiв. Вiдводки – дворазово з iнтервалом 24 години. Перед обробкою на дно вулика розмiщають сiтчастi пiдрамники. Полоски закрiплюють на проволоку довжиною 20 см, запалюють з одної або двох сторiн, полум‘я гасять i в тлiючому виглядi вводять в вулик зверху гнiзда помiж крайними соторамками, розширюючи простiр помiж ними до 3 см або ставлять по лоску на металiчну сiтку пiдрамника. Потiм нижнiй льоток закривають i вулик герметизують. Тлiюча полоска не повинна доторкуватись до дерев‘яних частин вулика. Через 1 годину провiряють повноту згоряння полоски i, в випадку неповного згоряння, обробку повторяють з повною або половинною дозою полiсана. Пiсля чого льотки вiдкривають.
Апигель – спосiб застосування i кратнiсть оброблень оналогiчна описаному вище для геля-мiкоаск.
Варроадез – пластини iз шпона деревини, пропитанi розчином акарицида з корiандровим маслом. Володiє ярко вираженою акарицидною дiєю проти дорослих форм варроа, а також здiйснює убивгу дiю на акарапiдоз, личинок воскової молi i пильцеїдiв. Полоски препарата розмiщують в вуликах iз розрахунку 2 полоски на 10-12 гнiздових рамок. Для маленьких сiмей (до 6 рамок) достатньо 1 полоски.
Лiто (червень-серпень). Продовжується пiдготовка бджолиних сiмей до головного медозбору, який триває недовго, приблизно 4-5 недiль. Тому для складання обгрунтованого комплексу прийомiв пiдготовки бджолиних сiмей до медозбору, необхiдно оцiнити медоноснi ресурси даної мiсцевостi, визначити початок i середню тривалiсть цвiтiння всiх медоносiв, як на стацiонарнiй, так i на кочевiй пасiцi. Необхiдно добитись щоб сила сiмей досягла максимума до почанку головного медозбору, а незадовго до нього, або до його кiнця. Нарощення бджолиних сiмей проводиться з паралельним контролем заходiв, якi попереджують їх роїння (органiзацiя вiдводкiв, розширення гнiзд, вiдбудова вощини, для посилення вентиляцii широко вiдкривають льотки i iнше). За пасiкою посилюють спостереження, щоб не упустити роїв, що утворились.
Роiння – спосiб природнього розмноження i розселення бджолиних сiмей. Найбiльша частина бджолиних сiмей роїться в кiнцi траня – початок липня. Тривалiсть роїння продовжується не бiльше 30-40 днiв. Роїння знижує медопродуктивнiсть сiмей на 50% i бiльше. Однако якщо, не дивлячись на прийнятi мiри, окремi сiм‘ї рояться i щоб виходящi рої не улетiли з пасiки, необхiдно використати препарат апiрой. Дуже ефективний феромонний препарат, який мiстить синтетичнi компоненти, якi входять в склад залоз Насонова, що загострюють умовний рефлекс медоносних бджiл на вiдвiдування визначених мiсць.
Препарат апiрой являє собою гель бiлого кольору. На початку очiкуючого часу роїння гель наносять на привой в кiлькостi 1г (¼ чайной ложки) в видi кола дiаметром 8-10 см i обновлюють щоденно протягом всього часу роїння. При використаннi препарата в роївнях, гель в кiлькостi 10г (2 чайнi ложки) одноразово наноситься на внутрiшню частину роївнi. Пiдготовленi роївнi розвiшують на шестах або деревах на рiвнi 3-5 метрiв вiд землi з сторони переважаючих вiтрiв на вiддалi 100-800 м вiд пасiки. Перiодичнiсть огляду роїв не рiдже одного разу за двi доби.
Пiсля виловлення i пiдсадки роя в вулик, роївня, оброблена апiроєм використовується для повторних виловлювань (протягом 10 днiв).
Також для приманки i виловлювання роїв можна використовувати препарат унiрой, спосiб застосування якого iдентичний апiрою.
В липнi вулики продовжують укомплектовувати магазинними надставками (багато корпусовi повиннi мати 6-7 корпусiв). Пiсля кожного медозбору, перед переїздом до нового джерела нектару, надставки знiмають для вiдкачки меду. Частину повномедних корпусiв залишають для зимових кормiв.
В серпнi матки поступово знижують яйцекладку. Бджоли виганяють трутнiв. Збiльшується опаснiстi нападу бджiл (бджолина крадiтка). Льотки скорочують, залишають тiльки нижнiй. Праце бджоловода зводиться до створення благоприємних умов для нарощення молодих бджiл до зими.
У дощове лiто, з другої половини червня по серпень, на пасiцi можуть появитись гнильцевi захворювання.
Гнильци. Американський гнилец – хвороба печатного бджолиного розплiду, пошкоджує личинок 5-6 денного вiку. Появляється в другiй половинi червня-серпня. Европейський гнiлец – хвороба вiдкритого розплiду. Появляється весною i лiтом. Зовнiшнi ознаки захворювання: розплiд строкатий, рiзновiковий, поруч iз здоровими є ячейки з погибшими личинками. Хворi личинки гинуть в запечатаних ячейках (американський гнилець), перетворюючись в тягучу гнилосну масу кофейного кольору з запахом столярного клея. При європейському гнильцi підвищена рухливість i змiна природнього положення личинок, втрата їхнього блиску, щiльностi, поява в забарвленнi тусклостi, жовтизни. Захворiвшi личинки гниють i перетворюються в темнi корочки, якi легко достаються iз ячейок. Хворi личинки переважають кислий запах.
Для профiлактики i лiкування гнильцiв рекамендується препарат оксiбактоцид, представлений в видi порошку i пластин. 1) Порошок (5г) вводять в цукровий сироп (1:1). Для цього 5 г препарату розчиняють в 50 мл теплої води i змiшують з 10 л сиропу, вигодовують iз розрахунку 100 мл на 1 рамку з бджолами. 2) Лiкувальний розчин iз 5 г препарата розчиняють в невеликiй кiлькостi теплої води, а потiм вводять в 1,5 л цукрового сиропу (1:5) i рiвномiрно орошують соторамки з бджолами iз розрахунку 10-15 мл на 1 рамку. Лiкувальнi обробки повторяють через 6-7 днiв до зникнення клiнiчних признакiв захворювання.
Лiкувальнi пластини оксiбактоцида використовують головним чином для попередження i профiлактики захворювань iз розрахунку 2 пластини на вулик.
Прi посушливому лiтi i можливому пiдтравленi бджiл пестицидами, попередження i зниження негативной дiї лiтнього падевого i хiмiчного токсикозiв сiмей бджiл, використовується бiлково-вiтамiнний корм гармонiя природи. Корм вигодовують в сумiшi з цукровим сиропом на прошезi всього перiоду медозбору. Корм розчиняють в тёплому (35-40⁰С) цукровому сиропi, приготовленому в вiдношеннi (1:1) iз розрахунку 40 г на 10 л сиропу, розливають в верхнi вуликовi годiвницi i вигодовують по 1 л 3 рази з iнтервалом в 7 днiв (з розрахунку сили сiмей).
Вiруснi захворювання (паралiчi, мешотчатiй розплiд i др.) гостро протiкаючi
Вiруснi захворювання (паралiчi, мешотчатiй розплiд i др.) гостро протiкаючi iнфекцiйнi захворювання куколок, дорослих бджiл i дорослих личинок в перiод окукливання. Розрiзняють хронiчний i гострий паралiчi. При хронiчному паралiчi першi ознаки хвороби проявляються на 4-10 день. Хворi бджоли приходять в збуджений стан, стрiмко рухаючись вперед або здiйснюючи хвилеподiбнi рухи, у них спостерiгається частий тремор крилiв. Бджоли скопичуються в стiнок або в нижнiх кутах вуликiв, втрачають здатнiсть до польоту i гинуть на 12-20 день пiсля зараження. Характерною ознакою захворювання є втрата бджолами волосяного покриву, вони стають чорними, блискучими з помiтно зменшеним черевцем. Вiрус гострого паралiчу в основному поражає молодих бджiл. Вони втрачають здатнiсть до польоту, повзають бiля льотка або перед вуликом, в них можна виявити збiльшене черевце i асиметрично розмiщенi крила (рiзнокрильце). При мешотчатом розплодi, захворiвшi личинки втрачають блиск, збiльшуються в об‘ємi i гинуть пiсля запечатування восковою кришечкою. Гине в основному печатний розплiд.
Для профiлактики i лiкування вiрусних захворювань бджiл рекомендується корм антивiр i лiкувальний препарат вiрусан, в склад якого входить активнодiючi речовини, якi пiдвищують резистентнiсть бджiл до вiрусних захворювань, а також здiйснюють подавлюючу дiю на мембрану вiрусної клiтини, що веде до її гибелi. Є перспективним для примiнення як відомих так і нових вірусних хворiб бджіл.
Противiрусний корм i препарат застосовують в сумiшi з цукровим сиропом весною i в кiнцi лiта. Порошки розчиняють в теплому (35-40⁰С) цукровому сиропi (1:1) iз розрахунку 40 г антивiр або 50 г вiрусана на 10 л цукрового сиропу. Приготовлений сироп розливають в верхні вуликовi годівниці iз розрахунку 1 л сиропа на одну сiм‘ю i застосовують 2-3 рази з iнтервалом 2-3 дня.
При вiдборi медових сотiв i корпусiв рекомендуємо бджоловоду використати чарiвний холстик – засiб для подавлення i зниження агресивної поведiнки бджiл при роботi з ними. Прi вiдборi медових корпусiв по передньо пiдготовленим (вiдкрити упаковку, розвернути тканину i рiвномiрно крапельно нанести i розмастити вмiстом iз прилагаємого флакона) холстиком накривають верхнiй корпус i залишають на 15-20 хвилин, бджоли спускаються в нижнiй корпус, пiсля чого медовий корпус знiмається. Кiлькiсть нанесеного препарата залежить вiд тривалостi i складностi необхiд них робiт.
Руки бджоловода можна захистити вiд ужалень застосовуючи засiб апiстоп. Для чого перед початком роботи на пасiцi нанести невелику кiлькiсть апicтопа на вiдкритi руки, при окремих недовготривалих роботах з бджолами можна не розпалювати димаря i не безпокоїти бджiл.
Осiнь (вересень-листопад). Бджолинi сiм‘ї готують до зимовлi. В багатокорпусних вуликах залишають по два корпуси. Вiльнi вiд меду i бджiл нижнi корпуси виносять в сотохранилища. Для дезорацii сотохранилищ i борьби з личинками воскової молi i дорослими комахами використовують полоски стопмолi (1 полоска на 12 рамок). В однокорпусних вуликах забирають лишнi гнiздовi рамки з невеликими запасами меду i ставлять кормовi соторамки з медом найкращого збору. Проводять противоварроатознi обробки. Бджоли починають i формують клуб. Лiстопадевих облетiв майже не буває, але до наступлення стiйких холодiв не слiдує ставити вулики в зимовник. Їх забирають в суху морозну погоду. Як тiльки бджоли заспокояться, льотки вуликiв вiдкривають, знiмають дахи для повiтряобмiну в гнiздах. Встановлюють в робоче положення вентиляцiйну систему примiщення. Для боротьбы зт гризунами в зимовниках застосовують отравлену приманку – рактин. До вуликiв, залишених на пасiцi, приставляють щити, якi захищають льотки вiд вiтру i снiгу.
Основним необхiдним заходом при пiдготовцi сiмей бджiл до зимовлi є проведення противоварроатозних обробок.
Обробку рiдинними препаратами бiпiн – т, бiвароол i бiсанар пiсля вiдбору товарного меду, при мiнiмумi печатного розплоду i при строгому дотримуваннi iнструкцiї по застосуванню препаратiв, де основним є: обробка при температурi навколишнього повiтря не менше 10-12⁰С, час проведения – перша половина дня; правильне приготування робочої емульсii – 1 мл бiпiна – т розводять в 2-х лiтрах, 1 мл бiвароола в 1 лiтрi, 1 мл бiсанара в 1 лiтрi теплої води (35-40⁰С). Ампули i флакони з iншим вмiстом препаратiв розводяться з другою кiлькiстю води згiдно доданик iнструкцiй. Приготовлену емульсiю набирають в шприц i поливають бджiл, якi находяться в вулику тонкою струєю. Розхiд – 10 мл емульсiї на вуличку. Обробку проводять двухразово з iнтервалом в 7 днiв.
Допустима заклiщенiсть бджiл, якi iдуть на зимiвлю, не бiльше 4%.
При бiльш низьких температурах, при наявностi залишкiв печатного розплоду застосовуются лiкувальнi пластини амiпол- т, апiдез, варроадез, а також апiгель (гель). На 10-12 гнiздових рамок розташовують в вулику по 2 полоски. Невеликим сiм‘ям (до 6 рамок), вiдводкам i нуклеусам достатньо однiєї полоски в центрi гнiзда. Лiкувальнi пластини залишають в сiм‘ях на перiод вiд 3 до 30 дiб в залежностi вiд наявностi печатного розплоду i процента заклiщеностi. Окремi бджоловоди, при постановцi їх глибокою осiнню по завершеннi повної пiдготовки гнiзд до зимовлi «забувають» про них i залишають на зиму.

Всі препарати ви можете взяти у нас на фірмі
Наш сайт zookiss.prom.ua
Наш телефон 0973134792; 0666943081

facebook twitter
Другие статьи